DXTBmp

DXTBmp

رایگان
Manipulates تصاویر Bitmap در بازی های FS2000 FS2002 FS2004 FSX CFS2 و CFS3
امتیازدهی کاربر
4.0  (95 رأی)
رأی شما
این برنامه 1 جایره دریافت کرد
مورد اعتماد دانلود رایگان   2 MB
پیاده سازی فایل BMP به بافت های سازگار با بازی FS2000 FS2002 FS2004 FSX CFS2 و CFS3. پشتیبانی از امتیاز تنوع غذایی و بازی دیگر فرمت های بافت.
تمدید Bitmap Manipulation برای FS2000 های FS2002 های FS2004 های FSX های CFS2 و CFS3. DXTBmp یکی است و تنها هدف – برای کمک به FS بافت ویراستاران تکمیل هدف خود را. همچنین پشتیبانی از DDS و بسیاری دیگر از بازی بافت فرمت های. برنامه ساختمان در دانش به دست آمده با Bmp2000 و تخصصی برای 16 بیتی نسخه از Extended Bitmap.
اطلاعات به روز شده در:
We are in CryptoPicture!