DXTBmp

DXTBmp

Miễn phí
Sử dụng hình ảnh Bitmap trên trò chơi FS2000, FS2002, FS2004, FSX, CFS2 và CFS3
Người dùng đánh giá
4.0  (95 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
được tin cậy TẢI VỀ Miễn phí   2 MB
Thực hiện các tập tin BMP vào kết cấu tương thích với các trò chơi FS2000, FS2002, FS2004, FSX, CFS2 và CFS3. Hỗ trợ khác DDS và trò chơi thêm hoạ tiết cho định dạng.
Mở rộng Bitmap Manipulation cho FS2000, FS2002, FS2004, FSX, CFS2 và CFS3. DXTBmp có một và chỉ một mục đích – giúp FS hoạ tiết biên tập viên hoàn thành mục tiêu của họ. Củng cố DDS và nhiều người khác chơi hoạ tiết định dạng. Chương trình tòa nhà lên người ý thức được với Bmp2000 và specialised cho 16 chút phiên bản của Extended Bitmap.
Thông tin được cập nhật vào:
We are in CryptoPicture!